zamknij informacje o ciasteczkach Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdzisz tutaj.
niski kontrast strony wysoki kontrast strony A- A A+

Bawialnia Będzin

Bawialnia Będzin to wielolopoziomowy obiekt mieszczący się w Będzinie przy ul. Sportowej 4 (Ośrodek Sportu i Rekreacji) w pobliżu Strefy Aktywności Rodzinnej oraz skateparku.

Budynek wyposażony jest w nowoczesne i w pełni bezpieczne urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci do 11. roku życia. Wszystkie sprzęty posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Dzięki wesołej kolorystyce i licznym elementom zręcznościowym na pewno przypadną do gustu najmłodszym mieszkańcom Będzina.

Na parterze w strefie zabaw dla najmłodszych dzieci w wieku do lat 4 na maluchy czekać będą nie tylko kolorowe jeździki, ale także interaktywna podłoga, basen z piłeczkami, zjeżdżalnia, zestaw dużych klocków, tunel gąsienica i domek do zabaw. To miejsce stworzone z myślą o najmłodszych, gwarantujące im ciekawą i bezpieczną zabawę, rozwija równocześnie ich wyobraźnię i kreatywność.

Sala zabaw dla dzieci starszych w wieku od 5 do 11 lat wyposażona jest w trzypoziomową zabawową konstrukcję z przeszkodami o powierzchni ponad 100 m kw. Kolorowe zjeżdżalnie, podejścia, piramidy, przejścia wiszące, podesty i inne atrakcje zapewnią niezapomniane przeżycia wszystkim odwiedzającym bawialnię dzieciakom. Są tam także trampoliny, równoważnie i wiszące mosty pomagające rozwijać sprawność ruchową i ćwiczyć zmysł równowagi.

Czas beztroskiej zabawy w takim miejscu upływa bardzo szybko! Jeśli któreś z dzieciaków poczuje się zmęczone, może chwilę odpocząć w ciekawie zaaranżowanej sali kinowej. Wszystkie konstrukcje i elementy zabawowe w bawialni spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Cała przestrzeń jest więc przystosowana do zabawy dla najmłodszych oraz stale monitorowana.

Na terenie bawialni znajduje się przytulna kawiarenka. Dla wszystkich gości udostępniona jest niodpłatna szatnia, gdzie można zostawić wierzchnie okrycia oraz obuwie, aby potem móc oddać się nieskrępowanej, wspaniałej zabawie.

W trosce o zdrowie dzieci w osobnym pomieszczeniu zamontowano także suszarki do włosów, które będą niezwykle pomocne po zakończonej wesołej zabawie. Pomyślano również o wózkarni, aby ułatwić życie rodzicom przywożącym swoje pociechy w wózkach oraz o przewijaku dla najmłodszych.

W bawialni można będzie także urządzić przyjęcie urodzinowe w specjalnie do tego celu przeznaczonych salach. To dodatkowa atrakcja często ostatnio wybierana przez rodziców, chcących ciekawie zagospodarować ten wyjątkowy dzień i sprawić przyjemność swoim pociechom.

Telefon: 506 268 385 - czynny w godzinach pracy bawialni

Telefon organizacja przyjęć okolicznościowych: 789 442 322 - czynny w godzinach pracy bawialni

Lokalizacja:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
42-500 Będzin
ul. Sportowa 4

 Godziny otwarcia

 
GODZINY OTWARCIA BAWIALNI BĘDZIN OD 03 SIERPNIA:
PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA 10.00-18.00
PRZERWA TECHNICZNA 13.00-15.00
 
ZASADY I PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE COVID-19:
 
- Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
- Na terenie Bawialni może przebywać jednorazowo 20 dzieci.
- Z każdym dzieckiem może wejść tylko 1 osoba dorosła
- Każda osoba wchodząca do sali zabaw wyraża zgodę na dobrowolny bezdotykowy pomiar temperatury przez pracownika oraz zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.
- Obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez osoby dorosłe przebywające na terenie Bawialni (pracowników oraz opiekunów dzieci).
- Przed wejściem do sali zabaw opiekunowie oraz dzieci zobowiązani są do zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane.
- Obowiązuje utrzymanie dystansu (min. 2 metry) pomiędzy osobami odwiedzającymi Bawialnię.
- Dzieci nie mogą wnosić na teren sali zabaw własnych zabawek.
 
DEZYNFEKCJA:
 
- Przed wejściem do każdej sali zabaw osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 6 r.ż. mają obowiązek skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk, natomiast dzieci poniżej 6 r.ż. muszą obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.
 
PRZERWA TECHNICZNA :
 
- W godzinach od 13:00 do 15:00 prowadzona jest kompleksowa dezynfekcja Bawialni - przerwa techniczna. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4,
42-500 Będzin, (dalej: Administrator),
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres Administratora danych lub poprzez e-mail: iodo@marwikpoland.pl,
3. Pozyskiwane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko nr telefonu oraz wynik pomiaru temperatury będą przetwarzana w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 oraz na potrzeby kontaktu z Panią/Panem w przypadku wystąpienia ogniska Covid-19.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO
4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do dostępu do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udokumentowania Pani/Pana pobytu w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju . Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wejście na obiekt bawialni w związku zagrożeń epidemiologicznym Covid-19

Szczegółowe infomacje: Bawialnia Bedzin

nasze obiekty >>

OSIR na Facebooku