zamknij informacje o ciasteczkach Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdzisz tutaj.
niski kontrast strony wysoki kontrast strony A- A A+
osir będzin - obrazek wypełniający

48 Masowych Biegów Przełajowych 26.05.2019 r.

 

 

48 Masowe Biegi Przełajowe o Paterę

Dziennika Zachodniegoi Śląskiego TKKF

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Będzina

Łukasza Komoniewskiego

Będzin 26.05.2019 r.

 

1. Cel imprezy:

popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa,

podnoszenie sprawności fizycznej,

promowanie miasta Będzina,

wyłonienie najlepszych zawodników, zawodniczek i drużyn województwa śląskiego.


2. Organizatorzy:

Urząd Miejski w Będzinie,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie,

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie,

Miejskie TKKF Będzin przy współudziale Śl. TKKF w Katowicach pod Patronatem MedialnymPolska Dziennik Zachodni,


3. Miejsce i termin:

Będzin Lasek Grodziecki dn. 26.05.2019r.

Początek biegów - godzina 11:00


4. Uczestnictwo:

W biegach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym stanem zdrowia i posiadający zaświadczenia lekarskie lub składający oświadczenie stwierdzające zdolność do biegania na własną odpowiedzialność.

Dzieci i młodzież do lat 18 winny przedłożyć zgodę na udział w biegu podpisaną przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

5. Zgłoszenia i zapisy:

Zgłoszenia i zapisy indywidualne przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stonę https://zapisyonline.com/wydarzenie/107,48-masowe-biegi-przelajowe-dziennika-zachodniego-i-slaskiego-tkkf do dnia 22.05.2019 r.

Zgłoszenia winny zawierać następujące dane:

Imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa drużyny, miejscowość, pieczęć i podpis kierownika drużyny.

oraz w dniu zawodów od godz. 900 do 1030 w biurze zawodów w Lasku Grodzieckim, pierwszeństwo mają zawodnicy zapisani przez internet

 

 

48-masowe-biegi-przelajowe-800

 

mapa-biegi-przelajowe_800

 REGULAMIN_48_Masowe_Biegi_Przelajowe_2019-1.pdf

 

 

 

 

 

nasze obiekty >>

OSIR na Facebooku